Pomladni izzivi in nagrade

By
 In Image, Quote

V sodelovanju s Komunalo Novo mesto in Centrom za ravnanje z odpadki Dolenjske (CeROD) smo si lansko leto jeseni zadali izziv, da s pomočjo ozaveščevalne kampanje spodbudimo dolgoročno pozitivno spremembo odnosa, ki ga kot družba gojimo do ene naših največjih skupnih vrednosti in vrednot – narave. Z jesenskim obdobjem smo prebili led, kampanja je dosegla svoj osnovni namen ozaveščanja občanov o varovanju okolja, v zimskem obdobju nam je vse skupaj uspelo še nadgraditi, pomlad pa že prinaša nove izzive.

Pomladno obdobje prinaša pet aktivnosti, med katerimi so nekatere, ki so bile na voljo že v prejšnjih obdobjih: družinski izlet v naravo, zbiranje papirja in stekla ter udeleževanje zelenih dogodkov. Letnemu času primerno pa si zeleno točko lahko prislužite tudi z obdelovanjem domačih vrtov. Pravila ostajajo enaka, vsaka opravljena aktivnost prinaša zeleno točko, tri zbrane točke pa prinašajo nagrado – v tem nagradnem obdobju so to simpatične bombice z zelenjavnimi semeni.
V zadnjih mesecih smo občutno povečali tudi druščino naših animatorjev. Družinama Marolt in Moškon so se tako pridružili novomeški taborniki iz Rodu gorjanskih tabornikov, Vrtec Ciciban in Društvo Naturo.

Recent Posts