Pomoč pri obnovi gozda v Portovalu prinaša zeleno točko!

By
 In Image, Quote

Portoval je zaradi poudarjenih ekoloških in socialnih funkcij z odlokom občine razglašen za »gozd s posebnim namenom«, kjer pa je v zadnjih letih zaradi škode, ki jo je povzročil smrekov lubadar, nastala ogolela površina velikosti 1,5 ha. Trenutno jo zaraščata predvsem praprot in nezaželena invazivna tujerodna drevesna vrsta pozna čremsa (Prunus serotina), ki preprečujeta naravno obnovo gozda.

Obseg del, potrebnih za sanacijo tako velike površine, je za lastnika zahtevno opravilo. Veliko nas je, ki kot prebivalci Novega mesta, sprehajalci ali rekreativci uživamo v svežem zraku in pogledu na zelen gozd sredi mesta in se zavedamo izrednega pomena mestnih gozdov. Zato je prav, da po svojih najboljših močeh priskočimo na pomoč in površino ponovno zasadimo s sadikami naravnih drevesnih vrst ter tako omogočimo trajen, naraven razvoj mestnega gozda v korist vseh.

Delo na poseki v gozdu bo potekalo v torek, 21. marca 2017, od 10. do 18. ure. Najlažji dostop je iz smeri Športnega parka Portoval ali Irče vasi po gozdnih poteh vzporedno z reko Krko.

Organizirana dostopa za udeležence bosta ob 10. in 15. uri z zborom pri nogometnem igrišču. V primeru slabega vremena se akcija izvede teden dni kasneje, 28. marca 2017. Zaželeno je, da udeleženci s seboj prinesete ustrezno orodje za kopanje jamic (krampica, rovnica ali motika).

Udeležba na dogodku prinaša zeleno točko za nagradno igro Vse se vrača!


Organizator dogodka je območna enota Zavoda za gozdove Slovenije.

Kontakti:

Marjan Grah 041 657 466 , marjan.grah @zgs.si
Andrej Držaj 041 657 490, andrej.drzaj@zgs.si
Vili Turk 041 657 471, vili.turk@zgs.si


Dogodek se bo odvijal tudi v okviru lokalne aktivnosti “From education to participation”, evropskega projekta WE-NET: Working for ENvironmentally Educated Towns (Prizadevanje za okoljsko izobražena mesta). Projekt, ki ga financira Evropska unija oz. program Evropa za državljane, vodi pa ga mestna občina Thiene, združuje dvanajst partnerjev iz desetih evropskih držav. Partner na projektu je tudi DRPD Novo mesto.