* Mestna občina Novo mesto zagotavlja, da v skladu z Zakonom o varstvu osebnih podatkov (ZVOP) po svojih najboljših močeh varuje osebne podatke uporabnikov teh spletnih strani. To pomeni, da zbira osebne podatke, samo kadar jih uporabnik posreduje prostovoljno in podpiše izjavo, s katero dovoljuje zbiranje, hranjenje in obdelavo osebnih podatkov. Mestna občina Novo mesto se obvezuje, da bo zbrane podatke hranila in uporabljala samo toliko časa, kot bo potrebno za dosego namena, zaradi katerega so bili zbrani. Osebnih podatkov uporabnikov ne bo posredovala nobeni drugi fizični ali pravni osebi. V primeru sodelovanja z drugimi podjetji, ki za Mestno občino novo mesto opravljajo storitve (npr. priprava in izvedba nagradne igre ali izdelava spletne strani), bo tem omogočen dostop do podatkov, ki so neobhodni za izvedbo njihove storitve. Ta podjetja so obvezana, da dostopa do podatkov ne bodo zlorabila in jih bodo uporabljala izključno za izvrševanje svojega dela.